Vaststellingsovereenkomst bij Ontslag. Wat te doen?

Hulp bij uw vaststellingsovereenkomst en ontslag!

Gratis 1e consult, bel met:
020 - 6160120

Billijke vergoeding ook mogelijk bij vaststellingsovereenkomst?

Als je wordt ontslagen heb je meestal recht op de wettelijke transitievergoeding ( ontslagvergoeding). Maar soms heb je recht op meer, namelijk een billijke vergoeding. De wetgever heeft deze extra vergoeding bedacht voor die gevallen waarin de werkgever zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen.

 

Wanneer recht op billijke vergoeding

Zoals gezegd, is een billijke vergoeding aan de orde als de werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld heeft. Dat is bijvoorbeeld het geval als

  • werkgever bewust de arbeidsrelatie verstoort
  • werkgever zonder goede reden werknemer ontslaat of schorst
  • werkgever de zieke werknemer niet laat re-integreren
  • werkgever discrimineert
  • werkgever geweld gebruikt of seksueel intimideert

Niet altijd recht op billijke vergoeding

Sommige gedragingen van werkgever zijn vervelend, maar niet zo danig ernstig dat recht op een billijke vergoeding bestaat. Als partijen er samen niet uitkomen dan zal de rechter om een oordeel kunnen worden gevraagd. De rechter zal dan beoordelen of er sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag – zodat een billijke vergoeding verschuldigd is – en hoe hoog dan die vergoeding moet zijn.

Hoe hoog is de billijke vergoeding?

onvoorspelbare hoogte

De hoogte van de billijke vergoeding wordt niet vastgesteld aan de hand van een formule. De hoogte van de billijke vergoeding is daarom onvoorspelbaar en moeilijk vast te stellen, ook voor rechters. Elementen die een rol spelen bij het bepalen van de hoogte zijn vaak: de ernst van het gedrag van werkgever, het gedrag en de staat van dienst van werknemer en de schade die werknemer dreigt te lijden door het ontslag.

Billijke vergoeding, ook voor jou? Bijvoorbeeld bij vaststellingsovereenkomst

Heb jij te maken met ontslag of biedt werkgever je een vaststellingsovereenkomst aan? Vraag onze specialisten of jij mogelijk recht hebt op een billijke vergoeding. Samen kunnen we de ontslagvergoeding en ontslagvoorwaarden verbeteren. Bel 0900 123 73 24 of mail