Vaststellingsovereenkomst bij Ontslag. Wat te doen?

Hulp bij uw vaststellingsovereenkomst en ontslag!

Gratis 1e consult, bel met:
020 - 6160120

Nieuwe Wet Werk en Zekerheid: Wat Gaat Er Veranderen?

Nieuwe Wet Werk en Zekerheid: Wat Gaat Er Veranderen?

Wat is de Nieuwe Wet Werk en Zekerheid?
Door de veranderingen op de arbeidsmarkt de laatste jaren is de nieuwe Wet Werk en Zekerheid ingesteld. Deze wet regelt meerdere zaken. Begin 2015 zijn de eerste maatregelen van deze wet in werking getreden. Er zijn drie onderdelen waar de wet wijzigingen in aanbrengt De rechtspositie van flexwerkers wordt verbeterd, ontslag wordt anders geregeld waardoor het eerlijker en goedkoper wordt en de WW wordt meer gericht op het terugbrengen van de mensen op de arbeidsmarkt.

Veranderingen Voor Flexwerkers sinds 2015

Werknemers zijn er met vaste en flexibele contracten. De verschillen in behandeling tussen deze werknemers is groot. Daarom zijn er aanpassingen nodig. De WWZ voorziet in deze behoefte.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • De proeftijd bij een contract voor bepaalde tijd is vastgelegd. Zo mag, bij een contract korter dan 6 maanden, helemaal geen proeftijd meer opgenomen worden.
  • In een contract voor bepaalde tijd mag geen concurrentiebeding meer opgenomen worden. Enige uitzondering is als het schriftelijk duidelijk wordt gemaakt waarom dit wel noodzakelijk is. Zwangerschap is niet een dergelijke noodzaak.
  • Is het contract voor langer dan 6 maanden, dan is de werkgever verplicht, minimaal 1 maand voor het aflopen van het contract, schriftelijk te laten weten of het contract verlengd wordt en zo ja: onder welke voorwaarden.
  • Een werknemer mocht niet vaker dan 3 tijdelijke contracten krijgen en daarmee niet langer dan drie jaar werken. Per 1 januari 2015 is dit twee jaar geworden. Overigens mag dit wel via drie contracten lopen.

Ontslagrecht veranderingen per 2015

Door de nieuwe wet is ook het ontslagrecht veranderd. Er zijn nu twee routes die belopen kunnen worden, afhankelijk van de reden van ontslag.Werknemers die twee jaar of langer in dienstverband waren, krijgen een transitievergoeding mee. Deze vergoeding kan door de werknemer gebruikt worden om te kunnen omscholen.
Door de WWZ is het nu ook mogelijk om ontslag in te dienen met toestemming van de werknemer. Dit is nieuw. Dit houdt in dat de werknemer schriftelijk moet instemmen met de opzegging van de arbeidsovereenkomst. De werkgever hoeft in dit geval geen toestemming te vragen aan het UWV.

Veranderingen WW

De WW verandert drastisch onder de WWZ. De achterliggende gedachte is het stimuleren van de werkzoekende om een nieuwe baan te vinden.Dit zou de kosten moeten drukken omdat werkzoekenden minder lang in de WW zitten.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • De maximale WW-tijd wordt in fasen teruggebracht naar 24 maanden.Dit is gestart op 1 januari 2016 en moet in 2019 afgerond zijn.Overigens kunnen werkgevers de duur wel laten verlengen met afspraken via de CAO.
  • Per 1 juli 2015 moeten werkzoekenden al na 6 maanden werk als passend accepteren. Ook als dit onder hun niveau ligt en hun inkomsten lager uit zal vallen dan de uitkering die ze ontvangen.