Vaststellingsovereenkomst bij Ontslag. Wat te doen?

Hulp bij uw vaststellingsovereenkomst en ontslag!

Gratis 1e consult, bel met:
020 - 6160120

Transitievergoeding oudere werknemer en Aow-er

 

Hoe zit het met de transitievergoeding voor de oudere werknemer?

Naar mate je langer ergens werkt, bouw je (meestal) meer rechten op.  Dit geldt ook ten aanzien van de hoogte van de vergoeding bij ontslag. De ontslagvergoeding ( tegenwoordig transitievergoeding geheten )  wordt bovendien extra hoog naarmate de werknemer ouder is. Zo kan een 65 jarige werknemer die 30 jaar in dienst is een fors bedrag tegemoet zien bij ontslag.

Maar let op: een werknemer die de Aow-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en wordt ontslagen, heeft geen enkel recht op een ontslagvergoeding. Hoe zit dat?

De wetgever stelt een harde grens

De wetgever heeft in de wet gesteld dat een AOW-er die wordt ontslagen geen recht heeft op een transitievergoeding. De redenering van de wetgever daarbij was dat de Aow-er recht krijgt op een Aow-inkomen en geen extra vergoeding nodig heeft. Deze redenering lijkt kort door de bocht: immers de werknemer die kort vóór zijn Aow wordt ontslagen krijgt juist vaak een forse ontslagvergoeding terwijl hij nog maar een korte tijd heeft te overbruggen tot zijn Aow-inkomen en in die overbruggingstijd een ww-uitkering kan krijgen.

Dat laatste heeft overigens een werkgever ter discussie gesteld in een ontslagprocedure met een werknemer die kort voor zijn AOW zat.  De betreffende werknemer verzocht de kantonrechter in Eindhoven om de werkgever te verplichten de transitievergoeding van iets meer dan €73.000 uit te betalen. De werkgever stelde echter dat werknemer nauwelijks schade zou leiden door ontslag, hij zat immers kort voor zijn pensioen. De kantonrechter volgde deels de redenering van de werkgever en matigde de vergoeding tot  €25.000 . Het gerechtshof in Den Bosch heeft in hoger beroep echter geoordeeld dat de werknemer recht had op de volledige transitievergoeding.

Leeftijdsdiscriminatie?

Samengevat heeft een werknemer die kort voor zijn AOW zit recht op een volledige transitievergoeding (die fors kan uitvallen), terwijl hij geen enkel recht meer zou hebben als hij iets later – namelijk ná bereiken  van de AOW-leeftijd – ontslagen wordt. Is dat wel eerlijk? Is hier geen sprake van leeftijdsdiscriminatie?

Laatstgenoemde kwestie ligt op dit moment bij de Hoge Raad, omdat er vermoedens zijn van leeftijdsdiscriminatie.  Mogelijk pakt dat alsnog goed uit voor de AOW-gerechtigden?

Vraag rechtshulp bij ontslag

Ontslag is een vervelende gebeurtenis. De regels zijn niet altijd duidelijk. Vraag daarom hulp aan onze specialisten. bel 0900 – 123 73 24 of mail.