Vaststellingsovereenkomst bij Ontslag. Wat te doen?

Hulp bij uw vaststellingsovereenkomst en ontslag!

Gratis 1e consult, bel met:
020 - 6160120

Vaststellingsovereenkomst WW-uitkering

Vaststellingsovereenkomst WW-uitkering

Vaststellingsovereenkomst en de WW
Als je gaat werken bij een bedrijf is het belangrijk dat je als werknemer een vaststellingsovereenkomst sluit met je werkgever. In de vaststellingsovereenkomst wordt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geregeld. In goed overleg wordt tussen werkgever en werknemer een arbeidscontract verbroken. In het akkoord tussen beiden moeten een paar punten duidelijk zijn.

 • Werkgever is initiatiefnemer, hij wil het arbeidscontract verbreken.
  Reden van ontslag moet vermeld staan en dit mag geen verwijtbare reden zijn, anders
  heeft de werknemer geen recht op een ww-uitkering. De reden van ontslag kan een
  economische of een organisatorische reden hebben of er is verschil van inzicht.
 • In de vaststellingsovereenkomst moet het opzegtermijn gehandhaafd blijven. Het
  opzegtermijn wordt door het uwv altijd gehandhaafd en zodoende is het mogelijk dat je
  tijdens het opzegtermijn geen ww-uitkering krijgt.

Afspraken maken werknemer en werkgever

Onderlinge afspraken maken over ontslagvergoeding, eventuele overuren, vakantiedagen en auto van de zaak moeten worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Ook kunnen er positieve referenties of aanbevelingen gemaakt worden. Het is verstandig dat beide partijen geheimhoudingsplicht ten op zichte van elkaar in de overeenkomst laten opnemen. Als slotbepaling moet er in de beëindigingsovereenkomst worden opgenomen dat werkgever en werknemer elkaar finale kwijting verlenen. Goed nakijken of alles wordt opgenomen wat je graag geregeld ziet. Als er is getekend kun je geen verhaal meer halen.

Wat moet er in de beëindigingsovereenkomst komen te staan?

 • Gegevens werkgever – naam, adres en geboortedatum
 • Gegevens werknemer – naam, adres en geboortedatum, functie en datum indiensttreding
 • Van elk een gemachtigde die namens hen de overeenkomst gaat ondertekenen, naam, adres
  en geboortedatum
 • Reden beëindiging arbeidsovereenkomst. ‘Neutrale’ reden om problemen te voorkomen voor
  het verkrijgen van een ww uitkering
 • Datum beëindiging arbeidsovereenkomst
 • Uitbetaling resterende vakantiedagen
 • Teruggeven van bepaalde bedrijfseigendommen (telefoon,laptop)
 • Finale kwijting van beide partijen. Het is van belang dat gemaakte afspraken van beide
  partijen compleet zijn.

Ondertekening vaststellingsovereenkomst

Door de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen verklaren beide partijen dat zij de arbeidsovereenkomst willen beëindigen en op de hoogte zijn van de gevolgen.

Vraag voordat u tekent of anderszins iets toezegt altijd een specialist om advies. Onze ontslagspecialisten hebben meer dan 25 jaar ervaring, dus bel 0900 123 73 23.