Vaststellingsovereenkomst bij Ontslag. Wat te doen?

Hulp bij uw vaststellingsovereenkomst en ontslag!

Gratis 1e consult, bel met:
020 - 6160120

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte advies

vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Ziek zijn is al vervelend genoeg. Het wordt nog ellendiger als de werkgever aanstuurt op ontslag, of u zelf vanwege uw ziekte of spanningen op het werk ontslag wilt nemen.

Is ontslag nemen of het aangaan van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte verstandig?

Zelf ontslag nemen is sowieso zelden verstandig. Je verliest je baan, loon en hebt meestal geen recht op een ww-uitkering.

Waarom geen recht op ww bij ziekte?

De werkgever is in de eerste twee jaar van ziekte verplicht om het loon door te betalen aan de werknemer.
De werknemer mag in deze periode in beginsel niet ontslagen worden. Er geldt dan een zogeheten opzegverbod (ook ontslagverbod genoemd).

Als werknemer desondanks toch meewerkt aan een ontslag met wederzijds goedvinden ( bijv. via een vaststellingsovereenkomst) en hij vervolgens bij het UWV een uitkering aanvraagt, zal het UWV de uitkering ( Ziektewet- of ww-uitkering) weigeren. Het UWV redeneert dan namelijk dat werknemer recht had op geld van de werkgever.


Let op: als werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen onderneemt, kan werkgever geconfronteerd worden met de verplichting het loon langer dan 2 jaar door te betalen. Ook tijdens die verlengde periode kan in beginsel geen ww-veilige vaststellingsovereenkomst worden aangegaan.

Uitzonderingen waarbij een ww-uitkering wél mogelijk is

Voor een ww-uitkering is het o.a. vereist dat de werknemer
beschikbaar is voor de arbeidsmarkt zodat hij kan solliciteren naar ander werk.
Er zijn situaties waarbij de werknemer ‘tijdelijk’ ziek is en waarbij hij in kan schatten dat hij op de in de
vaststellingsovereenkomst afgesproken einddatum van de arbeidsovereenkomst voldoende hersteld is, zodat hij beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.  Dan komt deze werknemer in beginsel wel voor een ww-uitkering is aanmerking.
Dit soort gevallen zullen zich vooral voordoen bij lichte ziekte gevallen en gevallen waarbij de arbeidsongeschiktheid sterk samenhangt met de situatie op het werk (bijv. burnout) . Als dan de banden met het werk worden doorgesneden treedt vaak spoedig herstel op waardoor de werknemer beschikbaar is voor de arbeidsmarkt en kan solliciteren naar ander werk ( verplichting vanuit de WW). In dergelijke gevallen zou de werknemer wel akkoord kunnen gaan met een vaststellingsovereenkomst en daarbij ww-rechten hebben.

Vasstellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte

Is een werknemer 2 jaar of langer ziek en zijn de re-integratieverplichtingen nagekomen, maar is er nog altijd geen zicht op spoedig herstel of passend werk?, dan is het gebruikelijk de arbeidsovereenkomst met een vaststellingsovereenkomst te beëindigen. Voor dat doel hebben onze specialisten een specifiek model vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte opgesteld.

Vraag advies: de ww-regels zijn niet simpel. Vraag daarom altijd advies aan onze specialisten over uw situatie, de ontslagvergoeding en uw vaststellingsovereenkomst. Bel 020 – 6160 120 of mail.

ontslag bij ziekte