Vaststellingsovereenkomst bij Ontslag. Wat te doen?

Hulp bij uw vaststellingsovereenkomst en ontslag!

Gratis 1e consult, bel met:
020 - 6160120

Vaststellingsovereenkomst vergoeding

Hoeveel vergoeding kan ik vragen bij een vaststellingsovereenkomst?

Als u een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgt van uw werkgever zal u niet altijd blij zijn. Het betekent namelijk dat uw werkgever van u af wilt en u wilt ontslaan.  Een goede ontslagvergoeding bij een vaststellingsovereenkomst kan de pijn behoorlijk verzachten. Maar hoe hoog moet of kan de vergoeding zijn? Is het aanbod van werkgever acceptabel of zit er meer in het vat?

Wat bepaalt de hoogte van de ontslagvergoeding?

De belangrijkste elementen die de hoogte van de ontslagvergoeding bepalen zijn:

  • lengte dienstverband;
  • leeftijd;
  • hoogte salaris
  • ontslagreden ( economisch, wangedrag, verstoorde relatie, langdurig ziek zijn, enz. )
  • grote of kleine werkgever
  • onderhandelingsvaardigheid

De vergoeding in de wet

In de wet is bepaald dat de werknemer die schuldloos en op initiatief van werkgever wordt ontslagen recht heeft op een zogenaamde transitievergoeding.

Het komt er op neer dat in de meeste gevallen werknemer bij ontslag recht heeft op 1/3 maandsalaris per dienstjaar. De hoogte van de transitievergoeding si dus afhankelijk van het salaris en de lengte van het dienstverband, als ook de leeftijd van werknemer. Het feit of werkgever meer of minder dan 25 werknemers in dienst heeft spelt ook een rol. Kijk voor de details op: transitievergoeding

Wanneer is hogere ontslagvergoeding mogelijk?

In veel gevallen is een hogere vergoeding dan de transitievergoeding mogelijk. De belangrijkste 3 gevallen zijn:

1. Regeling in contract of Sociaal Plan.

Bij het aangaan van een arbeidscontract kunnen partijen afspreken hoe hoog de ontslagvergoeding is als werknemer wordt ontslagen. Dergelijke afspraken komen worden in het algemeen slechts gemaakt met topmanagers en werknemers op directieniveau. Wat vaker voorkomt is dat werknemersvertegenwoordigers ( bijv. vakbonden) een hogere ontslagvergoeding met werkgevers afspreken in een Sociaal Plan.

2. Betwistbare ontslagreden.

Om een werknemer te kunnen ontslaan is een goede ontslagreden nodig. De wet spreekt van een ‘redelijke grond’. In de wet en rechtspraak worden strenge eisen gesteld aan de ontslaggrond(en), eisen waaraan lang niet altijd kan worden voldaan door werkgever. Omdat de uitkomst van een ontslagzaak bij de rechter of het UWV vaak onzeker is, zullen veel werkgevers bereid zijn deze onzekerheid af te kopen door akkoord te gaan met een hogere vergoeding dan de transitievergoeding.

3. De billijke vergoeding.

In de wet is bepaald dat de werknemer recht kan hebben op een extra vergoeding, de ‘billijke vergoeding’ genaamd, als het ontslag te wijten is aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de situatie waarbij de werkgever de arbeidsrelatie bewust verstoort om een ontslagreden te creëren. De hoogte van de billijke vergoeding is niet in de wet geregeld. De hoogte zal door de rechter bepaald worden en zal afhankelijk zijn van de ernst van het gedrag van werkgever.

Wij helpen u bij het onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding

De transitievergoeding is de basis-vergoeding waar de meeste werknemers recht op hebben. Daarnaast Is het vaak mogelijk om te onderhandelen over een hogere vergoeding.
Wij hebben veel ervaring met onderhandelen over een hogere vergoeding. Laat onze juristen/advocaten daarom uw zaak behartigen. U heeft dan de meeste kans op een hogere vergoeding. Bel daarom: 0900 – 123 73 24 of mail

billijke vergoeding