Vaststellingsovereenkomst bij Ontslag. Wat te doen?

Hulp bij uw vaststellingsovereenkomst en ontslag!

Gratis 1e consult, bel met:
020 - 6160120

Inhoud Vaststellingsovereenkomst

Inhoud Vaststellingsovereenkomst

 

 

 

Wat is een vaststellingsovereenkomst?
Een vaststellingsovereenkomst is een overkomst tussen werknemer en werkgever bij ontslag met wederzijds goedvinden. Hierin worden de afspraken rond het ontslag vastgelegd. Vaak is het de bedoeling dat de vaststellingsovereenkomst ww-veilig is.

Wat moet in de overeenkomst komen te staan?

Een vaststellingsovereenkomst moet duidelijk zijn in de gemaakte afspraken. Naast duidelijke gegevens betreffende firma en werknemer, moet ook helder omschreven worden wat men met elkaar geregeld heeft.

De ondergetekenden
Bij punt 1. vermeld u naam, adresgegevens en functie’s van de betrokken partijen.Ook geboortedatums en andere specifieke persoonsgebonden gegevens kunnen hier ter verduidelijking vermeld worden.

Aanleiding
Bij punt 2. vermeldt u de reden waarom men overgaat tot ontslag.
Maak dit uitgebreider met uitleg over de werksituatie. Dus salaris, hoe lang men er al werkt en welke arbeidsovereenkomst men heeft. Omschrijf duidelijk de manier waarop het ontslag tot stand gekomen is. Is het op aanraden van de werkgever? Heeft de werkgever een duidelijke reden? Is de werknemer hiermee akkoord gegaan?

Afspraken
De datum van ontslag zal hier vastgelegd moeten worden.
Vermeld de beëindigingsvergoeding die de werkgever zal betalen aan de werknemer. Deze vergoeding kan op verschillende manier uitbetaald worden. Ook deze afspraak moet vastgelegd worden. Bijvoorbeeld in de vorm van een lijfrente.

Als er afgesproken is dat de werknemer al voor de einddatum stopt met werken, wordt dit ook vermeld. Ook de reden moet genoteerd worden. De werknemer neemt bijvoorbeeld zijn laatste vakantiedagen op of krijgt eerder vrij om alvast te kunnen solliciteren.

Geef duidelijk aan van welke arbeidsvoorzieningen tot welke datum gebruik gemaakt mag worden!
Spreek een datum af wanneer alle financiën afgehandeld wordt en vermeld dit. Denk hierbij aan het laatste loon, reiskosten, declaraties en eventuele schulden die de werknemer nog moet betalen. Soms zijn er kosten door studies die gevolgd zijn.

Na de financiële afhandeling hebben beide partijen niets meer van elkaar te vorderen. Deze finale kwijting ook duidelijk vermelden!

Ondertekenen
Als laatste moeten beide partijen ondertekenen. Onderteken nooit als u het er niet mee eens bent! Wees duidelijk in alle gemaakte regelingen!

Hulp Nodig?

Heeft u hulp nodig bij het opstellen of beoordelen van een vaststellingsverenkomst? Ga dan naar de contactpagina en vraag een gratis 1e consult aan!

Vaststellingsovereenkomst Voorbeeld

voorbeeld-vaststellingsovereenkomst